En nyligen genomförd undersökning visar att marknadsföring via e-post ger dig 57 gånger pengarna på investeringen. Amerikanska företag bedömer att e-postmarknadsföring har den högsta ROI av alla kanaler som de använder. Samma undersökning pekar på att TV, tidningar och andra traditionella media ger som mest hälften av den ROI som e-postmarknadsföringen skapar. Det är statistik som talar oerhört starkt för att företag på ett strukturerat sätt bör arbeta med direktmarknadsföring och försäljning via e-post.

Idag finns det fortfarande en del motstånd mot e-postmarknadsföring. En del kritiker menar exempelvis på att e-postmarknadsföring inte stärker varumärket, utan enbart driver försäljning. Jag tror att att motståndet mot e-postmarknadsföring kommer att brytas ned, samtidigt som andra kanaler som kundextranät och liknande växer sig starkare och kompletterar e-postmarknadsföringen. På så vis kommer kunder engagera sig i företaget och varumärket. Självklart måste e-postmarknadsföringen vara en del av helheten i kommunikationen – ingen “kommunikation” skall stå för sig själv utan följas upp i andra kanaler som exempelvis webbplatser, bloggar och annonser.

Vi på Skapa ser helt klart att de av våra kunder som på ett genomtänkt sätt använder sig av e-postmarknadsföring får mycket bra respons från kunder och andra affärskontakter, inte minst de som arbetar B2B.

Läs gärna om några av våra knep för lyckad e-postmarknadsföring på Skapas blogg! Om du suktar efter mer information än så, är det bara att kontakta mig eller någon av mina kollegor.

De av Skapas kunder som arbetar aktivt med e-postmarknadsföring är bland andra ABB, ProLogis Europa, Volvia försäkringar och Hilanders.

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *