Innehållsmarknadsföring vs. traditionell marknadsföring

Fler och fler företag satsar idag på innehållsmarknadsföring för att skaffa nya kunder. Men ska man nå framgång på det här området är det viktigt att förstå hur innehållsmarknadsföring skiljer sig mot traditionell marknadsföring. “Quality comes from the understanding that creating content isn’t the same as PR, and it certainly isn’t advertising” säger Toby Murdoch i Ad Age Digital-artikeln Content: Marketing’s Best Hope, or More Hype?

Innehållsmarknadsföring handlar om skapa ett relevant innehåll som du sedan delar via dina egna kanaler; din webbsida, Facebook- och Twitter etc. Syftet är att skapa ett engagemang hos befintliga-och presumtiva kunder genom bland annat den word-of-mouth-effekt som skapas i sociala medier. Traditionell marknadsföring handlar mer om att uppmuntra-eller övertala presumtiva kunder att utföra ett köp.

Innehållsmarknadsföring utgår inte från dina egna produkter och tjänster

När det gäller innehållsmarknadsföring finns ett skarpt fokus på tydlig och praktisk information som går i linje med branschutveckling/trender och som fungerar väl i sociala nätverk. Innehållsmarknadsföring utgår inte från dina egna produkter eller tjänster, utan från dina kunders intresse. Det sista är mycket viktigt. Det är här som nyckeln till framgång till stor del ligger. Innehållet ska attrahera så mycket att kunderna söker upp dig och inte tvärtom. Med ett engagerande innehåll stannar besökaren också längre på din sida och är mer benägen att komma tillbaka.

Drygt 80 % av alla B2B företag satsar idag på att jobba med innehållsmarknadsföring. Toby Murdoch benämner den starka utvecklingen som “a transformation in which brands truly become publishers. They produce substantial volumes of content – a minimum of five pieces a week – that are not about their own products but about the interests of their customers.”

Innehållsmarknadsföring skapar trovärdighet som lockar fler kunder

Man skulle kunna säga att innehållsmarknadsföring i mångt och mycket handlar om att skapa autenticitet, något som är svårt i traditionell marknadsföring. ”Online advertising isn’t exactly winning hearts and minds, even though it might show up occasionally at the right time with the right offer” (Ad Age Digital, Content: Marketing’s Best Hope, or More Hype?). Här finns alltså ett stort spelutrymme; med rätt information i rätt kanaler kan du vinna stora fördelar och i slutändan knyta fler presumtiva kunder till dig.

Det finns många fördelar med att satsa på innehållsmarknadsföring, bland annat ekonomiska. Det kostar oftast mycket mindre att locka besökare med hjälp av relevant innehåll jämfört med att exempelvis skapa banners och annonser. Och det skapar ett långsiktigt värde.

Min nästa artikel handlar det om varför det är så fördelaktigt för B2B-företag att jobba med innehållsmarknadsföring.

Låter detta intressant? Kontakta gärna vår copywriter Kajsa Owenede.

Läs de relaterade artiklarna!

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *