Företag satsar mer på att integrera sociala medier på sin webbplats

I en undersökning från Altimeter Group har man frågat sociala strateger i företag med mer än 1000 anställda i USA, vad de kommer att fokusera sina strategier på under 2011.

Integration av sociala medier och verklig kund-dialog

Två saker står ut, som vi har tryckt på i vår kommunikation med våra kunder, prospects, och på våra utbildningar och seminarier.

För det första: Integration av sociala medier på den egna webbplatsen

Det är att företagets webbplats är central och det är där man ska integrera de sociala medierna. Att exempelvis göra enstaka Facebook-aktiviteter ger sällan någon långvarig effekt. Aktiviteterna i de sociala medierna (som Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn, bloggar) drar Googles uppmärksamhet och kan hjälpa er att positionera ert företag exakt så som ni vill att det ska uppfattas.

För det andra: Verklig kund-dialog skapar stora värden, direkt och indirekt

Genom att etablera verklig kunddialog uppstår stora värden. Det är inte enbart i dialogen mellan företaget och den enskilda personen som värdet uppstår, utan i de många som tar del av dialogen i de olika sociala medierna och på den egna företagsbloggen. Det är här mun-till-mun (word-of-mouth) marknadsföringen verkligen tar fart!

Vi har använt begreppet Inbound Marketing för att beskriva hur man drar intresset via olika kanaler till den egna webbplatsen. Där erbjuder man besökarna matnyttig information som bygger bilden av företaget som det ledande företaget. Det är denna bild som Google tar till sig – och därmed förmedlar rätt besökare till er webbplats.

Läs gärna mer i Jeremiah Owyangs artikel om undersökningen.

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *