Fördelar och nackdelar med långa webbsidor

När man som jag och flera av mina kollegor på Skapa varit verksam inom marknadsföring och utveckling av webb sedan mitten av 90-talet, när det blev en bransch, så har man sett många trender och tekniker komma och gå. Även om vissa grundstommar kvarstår har mycket ändrats på grund av teknologins utveckling och hur vi använder webben. Hur lång en webbsida skall vara och mängden av innehåll den skall innehålla är en sak som har diskuterats i många år.

Långa sidor bra är för de som använder mobil

Idag är de flesta medvetna om att vi i allt större grad använder mobilen för att hämta information från webben, en trend som påbörjades för 10 år sedan men som fortsätter växa sig att starkare. När designanpassning till mobil på senare år blivit en självklarhet diskuteras det inte längre vad som får plats på en sida och få ifrågasätter längre om det finns nackdelar med sidor som man behöver skrolla. Det finns till och med de webbplatser som tagit detta hela vägen och bara använder en enda sida, med olika sektioner som man kan hoppa upp och ner mellan, istället för flera sidor. Detta kallas Single-Page Application och förkortas SPA.

Långa sidor blir tyngre, men det finns lösningar

Frågan blir vilka fördelar och nackdelar en sådan lösning har. En lång sida är enklare att bläddra igenom för en användare på mobil än att klicka i meny. En nackdel är dock att sidan riskerar att bli tyngre att ladda in. Det kan man dels lösa genom att ladda innehåll asynkront det vill säga att man börjar visa sidans innehåll även om webbläsaren inte läst in all data. Vidare kan man se till att även innehållet blir responsivt, dvs att man inte bara skalar om bilder för mindre enheter utan ersätter dem med mindre bilder som då också blir lättare. Detta stöd finns bland annat inbyggt i WordPress sedan version 4.4, vilken släpptes i mitten av december 2015.

Sidors längd på webben - för Google och läsare

Photo by Bench Accounting on Unsplash

En sida i Googles sökresultat

Vad som kanske är ännu sämre är att Google endast indexerar denna enda sida, istället för flera, och den som söker kommer alltså bara kunna få en träff. Oftast vill man kunna positionera sig med olika sidor för olika fokus relevant till sin verksamhet och då är en enda sida med allt innehåll negativt. Det finns olika tekniska lösningar där man genererar en separat webbplats för Google som ger underlag till indexering av fler sidor, men sannolikt blir det inte lika optimalt för Google. Google brukar inte heller vara positiva till en lösning för sökrobotar som skiljer sig från det som visas för besökare. Deras sökfunktion bygger på att på bästa vis servera besökare med relevanta och rätt sökträffar. Alla lösningar som ger sökrobotar och besökare olika information gör det svårare för Google och det kan straffa sig.

Google gillar innehåll

En omfattande sida med blandade typer av innehåll riskerar även att göra det otydligare för Google gällande exakt vad som är primärt för sidan, vilket kan göra att sidan inte blir optimalt indexerad. Men långa sidor är i sig inte ett problem, tvärtom är det något som Google indexerar bäst. Det är till och med så att den som tror sig vara kort och kärnfull på en sida kan få sämre indexering. Google uppfattar en mycket kort text som att du inte har så mycket att säga i ämnet och antingen indexerar de inte sidan alls eller ger den låg rankning det vill säga den presenteras långt ned i resultatet vid sökning.

Besökare på en lång sida skummar ofta först

Men vem, förutom Google, läser långa sidor? Det är så klart ingen bra idé att göra texterna bluddriga och långrandiga för dina läsare så det är viktigt att innehållet alltid är relevant och intressant. Eftersom vi ofta skummar igenom texter för att se om vi vill läsa dem så är subrubriker oerhört viktiga i längre texter. De skapar en överblick av olika delar av texten och underlättar för dina besökare att hitta det som de vill läsa. Dessutom är subrubriker något Google gillar och om de används på rätt sätt kan de förbättra sidans sökrankning.

Vi på Skapa hjälper företag med Content Marketing där vi skapar innehåll som fungerar optimalt för Google och lockar kunder och prospects till läsning. Vi kan även hjälpa till med att ta fram design och koncept för en ny webbplats eller blogg. Om det är något ni är intresserade av så kontakta gärna mig via e-post eller telefon 0709-731763 för att diskutera era behov och önskemål. Skulle ni tycka det var intressant att läsa mer om Content Marketing och Webb så anmäl er gärna till vårt nyhetsbrev i sidfoten eller följ oss i någon av Skapas sociala mediekanaler till exempel Facebook, Twitter eller LinkedIn.

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *