Flexibel design vs statisk design – kundens behov avgör

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man ska designa ett nytt webbsystem. Hur ser behovet ut för webbsystemet idag, och hur kommer behovet se ut imorgon? Är det ett system som kommer förändras mycket över tid, eller kommer det se någorlunda likadant ut nu, som om tio år? Detta kan vara svåra frågor att svara på, men svaren kommer gynna både er och ert webbsystem i framtiden.

 

Ett grundligt förarbete är nyckeln till en lyckad implementering av ett nytt webbsystem 
Det första jag gör när jag ska implementera ett nytt webbsystem är att, tillsammans med kunden, filtrera och prioritera bland deras önskemål och krav. Efter det ställer vi önskemålen mot den komplexitet som installationen kräver och det kundvärde som resultatet kommer att generera. Detta gör vi för att få så stor nytta av webbsystemet som möjligt. Genom analysen får vi även en bild av vilka möjligheter som finns till ytterligare funktioner och förbättringar framöver. Målet är att ägaren ska få så stor nytta som möjligt av sitt webbsystem, under så lång tid som möjligt.

Rätt ambitionsnivå ger rätt design
En utmaning i att designa ett system är att sätta rätt ambitionsnivå. En fråga man behöver ta ställning till är om det är bäst att implementera en flexibel lösning som är lätt att bygga ut, eller en mer statisk, mindre flexibel lösning. Som vanligt finns det positiva och negativa aspekter med båda lösningarna.

En flexibel design är enkel att underhålla
En flexibel design innehåller ideer, koncept och lösningar som stödjer en utbyggnad av systemet. En flexibel design gör att kommande uppdateringar går att lägga till på ett genomtänkt, bättre och ibland snabbare sätt. Det bidrar till ett system som kan ses som stabilare och enklare att underhålla. Däremot är en flexibel design mer tidskrävande att implementera och innebär också en mer komplex lösning. Systemets komplexitet kan göra uppdateringarna mer tidskrävande att implementera än vid en mer statisk lösning. Å andra sidan så kommer uppdateringarna implementeras på ett förutbestämt genomtänkt sätt som bibehåller systemets tänkta arkitektur.

empty-choice-diagram-3-1614763

En statisk design är tidseffektiv
Motsatsen till en flexibel design är en statisk design, där en mindre uppdatering kan gå snabbare att implementera. En nackdel med en statisk design är dock att denna lösning inte innehåller lika många strategier för utbyggnad som en flexibel design. Detta innebär att man kan landa i ett system där man “lappar” på nya funktioner som med tiden kommer växa till ett inkonsekvent system som kan bli svårt att underhålla. I ett statiskt system kommer man också oftare till en punkt då det är svårt att bygga ut en önskad funktion, utan att större delar behöver skrivas eller struktureras om.

Ju mer förändring ett system kräver, desto mer flexibelt bör systemet vara
Nivån på hur flexibel eller dynamisk design man bör göra ligger helt enkelt i relation till hur mycket tid för vidareutveckling som kommer att läggas på systemet i framtiden. Ju mer tid som kommer att läggas på systemet i framtiden, desto mer tid bör läggas i början för att göra systemet flexibelt och anpassat för förändringar.

Jag träffar gärna dig för att diskutera just dina behov och önskemål på dina webbsystem. Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor på Skapa!

  • Solution Architect

Jag tycker det är både intressant och roligt att få lov att bena ut det bästa sättet att bygga ett system för att uppnå den bästa affärsnyttan, mest stabila och skalbara lösningen utifrån kundens behov och budget. Även om teknik och programmering upptar mycket av min arbetstid är det viktigt för mig att de val man gör alltid utgår från hur systemet skall användas och fungera, inte tvärtom.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *