Fem säkra sätt att krascha systemutvecklingsprojektet!

Jag läste en artikel idag i Computer Sweden som hade kopplingar till hur vi ser på systemutveckling av olika verksamhetsnära tjänster här på Skapa. Efter våra projekt för våra kunder har vi ofta hört att de gillar att vi är så resultatorienterade och att vi inte är fastlåsta i en specifikation eller en enda lösning från början.

Fem säkra sätt att krascha projektet

Rubriken på artikeln i Computer Sweden är ”Fem säkra sätt att krascha projektet”. Flera av punkterna känner vi igen från de önskemål som vi har stött på i förfrågningar om systemutvecklingsprojekt.

Här är punkterna från artikeln i Computer Sweden – gör INTE så här med era systemutvecklingsprojekt:

  1. Utveckla ett enda heltäckande system
  2. Maximera antalet projektdeltagare
  3. Hyr in de billigaste utvecklarna
  4. Tänk ut allt i förväg – i detalj
  5. Låt projektet vara i fred

“Låt projektet vara i fred”

Om vi börjar punkten ”Låt projektet vara i fred”, så tror vi på en långsiktig vinst med att köra systemutvecklingen i ett tight samarbete med kunden, där de får möjlighet att ha synpunkter under gång. Vi kan också säga till kunden om vi kommer på något som vi tror gör slutresultatet bättre. Mycket av samarbetet bygger på förtroende mellan oss och kunden. Ja, det går båda vägarna: vi måste tro att kunden inte överutnyttjar möjligheten att justera under gång och kunden måste lita på att de får ett riktigt bra värde för de pengar som de investerar i sitt projekt. Vi kallar det för kontinuerlig förankring.

“Tänk ut allt i förväg – i detalj”

Exempelvis i ”Tänk ut allt i förväg – i detalj”, vill ofta kunden att det ska finnas en väldigt tydlig specifikation innan projektstart. Vi brukar resonera med kunden att den specen endast syftar till att vi som leverantör kan ta mer betalt när kunden kommer på saker som vore bra att ha, men som ligger utanför specen. Dessutom brukar kunden sällan ha tid att verkligen sätta sig in i och förstå vad de olika delarna i den tjocka specen innebär, speciellt som den oftast bara består av en massa text. För att komma runt det här behovet brukar vi tidigt bygga upp någon slags mockup-lösning, där det är mer konstruktivt för kunden att se hur det är tänkt och då kunna komma med synpunkter.

”Utveckla ett enda heltäckande system”

En annan punkt som vi känner igen är punkten ”Utveckla ett enda heltäckande system”. Vi själva trillade dit på den en gång för länge sedan (vi pratar slutet på 90-talet och en statlig myndighet för vilka vi i samma projekt utvecklade webbplats, extranät och intranät i en enda Lotus Notes-lösning) och som vi har stött på önskemål från gång till annan sedan dess. Vi möter ofta presumtiva kunder som säger exempelvis: ”Vi har det här affärssystemet, det har en modul för e-handel och en för en blogg, så vi tänkte att vi bygger alltsamman i ett enda system till en webbplats med e-handel – det blir effektivt!”. Eller som när MOSS (Microsoft Sharepoints lösning för webbplublicering) var populärt för några år sedan, hörde vi ofta ”I MOSS kan vi bygga intranät, extranät och webbplats i ett och samma verktyg. All information kan fritt spridas internt, till kunder och externt till webblatsen i samma system.” Sedan visade det sig oftast att den enda integrationen var mellan en nyhetslista från den publika webbplatsen som man ville publicera på intranätet (vilket man enklast löser med en RSS-lösning mellan vilka system som helst). Vi gillar att skapa lösningar, som kan vara våra egna eller andras tjänster som vi tar in, och sedan göra smarta kopplingar dem emellan. Man får då lösningar som effektiva att underhålla och utveckla. Du kan också välja de bästa lösningarna för de olika behoven.

”Maximera antalet projektdeltagare”

När det gäller punkten ”Maximera antalet projektdeltagare”, så brukar vi på vår sida vara restriktiva med att tillsätta för många personer. Men det gäller ju även på kundsidan. Vi vill gärna ha EN enda person som verkligen har beslutanderätt och som kan avsätta tid och engagemang för projektet. Det kan finnas fler personer hos kunden som är involverade, men det är bara en som kan fatta de viktiga besluten. Detta är ibland en svår punkt eftersom kunden ska ha en person hos sig som de känner ett stort förtroende för och som de vågar släppa beslutsrätten till. Och som dessutom ska kunna avsätta tid till projektet. Men går vi i mål med detta blir det alltid ett bra projekt för kunden och för oss.

“Hyr in de billigaste utvecklarna”

När det gäller punkten “Hyr in de billigaste utvecklarna”, har vi i några fall blivit utkonkurrerade av konsulter från exempelvis Indien, Vitryssland och Ukraina i upphandlingar av systemutvecklingsprojekt. Men efteråt har vi fått höra från kunden att den ursprungliga kostnadsbesparingen åts upp av mycket projektledning som hamnade hos kunden och att den efterföljande och viktiga förvaltningen och vidareutvecklingen av systemet blev krånglig, långsam och dyr.

Funderar du också på hur du INTE ska göra i nästa systemutvecklingsprojekt?

Är du på gång att upphandla någon sort webbaserad eller app-baserat verksamhetsnära system, tveka inte att höra av dig till mig. Jag tar gärna ett möte och lyssnar på era behov. Om det kan tillföra något, delar jag gärna med mig av mina erfarenheter från över 18 års systemutveckling.

  • CEO

Jag brinner för content marketing och vad det kan göra för våra kunder - speciellt inom B2B-marknadsföring. Sedan är det även grymt spännande att få använda de senaste trenderna och teknikerna för att ta fram verksamhetsnära applikationer och tjänster som löser våra kunders problem och behov. Det som jag tycker är roligast är att leverera till våra kunder och få höra att de är supernöjda och har fått mycket nytta av det vi gjort. Den känslan strävar vi efter vid varje leverans. 0705-53 21 32 | erik.ekholm@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *