Färskpressad statistik från olika källor visar intressanta tendenser på webben.  Antalet medlemmar på Facebook ökar fortfarande, likaså åldern på medlemmarna. Antalet medlemmar i Facebook har med råge passerat Japans invånarantal vilket borde betyda att Facebook verkligen är en “nation” att räkna med även framöver.

Hela 24% av medlemmarna på Facebook är 24-34 år gamla och 30% är 35-65 år gamla. Det betyder att av Facebooks alla medlemmar så finns 54% ute på olika arbetsplatser runt om i världen, och inte i skolbänken som många kanske tror. De har en inkomst och kan konsumera. De har inflytande och ett nätverk.  Det är också denna grupp som växer mest på Facebook just nu, tvärt emot vad många tror. Informationen kommer från Inside Facebook.com.

Trots kärva tider runt om i världen och framför allt i USA fortsätter annonseringen på nätet och den interaktiva marknadsföringen att öka. Det visar nya uppgifter från Interactive Advertising Bureau och PricewaterhouseCoopers LLP. Omsättningen var rekordhög 2008, hela 6 mdr dollar för sista kvartalet. Det är sökordsmarknadsföringen som står för den största delen av omsättningen, den ökade hela 17% från 2007.

Video som fortfarande inte är en stor andel men som vi på Skapa alltid förespråkat, mer än dubblade sina intäkter från internetmarknadsföring till 794 miljoner USD 2008. Omsättningen för e-postannonsering uppgick till över 400 miljoner USD.

Online Social Network Diagram

Online Social Network Diagram

Som visas ovan så säger flera prognoser att användandet och marknadsföringen i olika sociala media som YouTube, Facebook, Twitter, bloggar etc öka under kommande år. Under 2009 kommer ökningen troligen ligga på ca 17% jämfört med 2008 då man investerade 2 mdr USD över hela världen.

Det har i undersökningar från mars 2009 visat sig att de annonser som fungerar bäst på webben är de artiklar som omnämner varumärket. Hela 51% av respondenterna i undersökningen tyckte att de annonserna var mest intressanta och de kunde tänka sig att klicka på den. De annonser som fungerade sämst i jämförelse är de som är i pop-up fönster. Varför framgår inte, men min egen erfarenhet är att de upplevs som irriterande.

Trots de stora ökningarna i marknadsföring på webben och den nuvarande trenden med sociala media, så finns det fortfarande flera fönster för dig att synas i på webben. Och många av de insatser som görs idag är fortfarande i sin linda och kan utvecklas, förfinas och bli mer träffsäkra.

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *