Ekosystemet på webben lockade till Skapa & Friends

Har ni besökt Skapa & Friends ännu? Det är vår härliga seminarie-serie där vi fokuserar på online-kommunikation.

I onsdags var det dags igen. Då pratade Erik om vikten av att skapa ett Ekosystemet för smart online-kommunikation vilket för oss innebär att agera i ett flertal kanaler (webbsida, Facebook, Twitter, Linkedin etc), på ett samordnat sätt så att aktiviteterna i dem samverkar och gynnar ditt syfte.

Om man använder sig av ett flertal av dessa kanaler skapar de tillsammans en större och tydligare helhet. Det ger starkare effekt hos Google; du syns bättre och kan komma högre upp i sökresultatet. Och dina intressenter och kunder kan lättare hitta dig, både i de olika kanalerna och via Google.

E-post och webbplats- ekosystemets bas

Erik förde ett resonemang kring att det starka fokus som i dag finns på sociala medier gör att kärnan i kommunikationen, vilket vi anser är kundernas webbplats och e-post, ibland glöms bort. Han betonade att kanaler som Facebook, Twitter och Linkedin förstärker dina möjligheter och din synlighet, men det är fortfarande din webbsida och e-post som utgör basen. Med hjälp av e-post skapar du dessutom mer personlig och riktad information som påminner dina intressenter om det du erbjuder.

För att ytterligare illustrera betydelsen av att använda sig av flera samverkande kanaler drog Erik en parallell till demokratiseringsprocessen i Mellanöstern. Där finns tydliga exempel på hur det har fått mycket stor genomslagskraft att jobba ihärdigt i olika kanaler. På liknande sätt kan man öka engagemanget bland sina kunder, inte minst hos de som har ett stort intresse i branschen.

Naturlig mötesplats

Målet med Skapa & Friends är att du ska få ta del av vår långa erfarenhet och kunskap kring online-kommunikation. Vi vill skapa ett tillfälle att träffas och diskutera olika frågor under avslappnade former.

Nästa gång är ämnet Innehållsmarknadsföring- hur blir man framgångsrik? Vi ses då!

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *