En kommunal verksamhet som Higabgruppen har högt ställda krav när det gäller att förse kommuninvånare med information och service. Tidigare har Skapa producerat en webbplats till Higab som lever upp till dessa krav och som dessutom erbjuder hyresgäster att anmäla fel i fastigheten.

Higabgruppen undrade hur deras ärendehantering vid felanmälan kunde påskyndas och servicegraden ökas. Skapa gick igenom Higabgruppens situation, analyserade den och gav ett förslag på åtgärd.

Förutom att servicegraden kunde ökas såg vi också att servicetekniker blev onödigt uppbundna vid kontoret. Vi föreslog att alla fastighetstekniker skulle förses med en sk smart phone och med dem via webben och göra sin arbetsplats helt mobil. Detta ger inte bara en hög servicegrad utan också en flexibel planering av arbetsdagen.

När vi formgav gränssnittet utgick vi från att det måste vara tydligt, enkelt att arbeta med även för den ovane, att det skulle vara snabbt och logiskt även på den lilla skärmen. Vi valde att ha ett enkelt inloggningsförfarande för att öka säkerheten och för att kunna visa en bra och tydlig fördelning av ärenden för den inloggade.

Fastighetsteknikerna kan nu enkelt ta emot en anmälan via ett webbgränssnitt i telefonen, skicka snabba svar om status till den som anmäler fel, ändra status på ärenden så att det syns för alla involverade på Higabgruppen. Information som lämnas av kunder på webbplatsen vid felanmälan lagras i en databas och går nu att plocka upp via ett webbgränssnitt i mobiltelefon.

Förutom att servicen gentemot hyresgäster förbättras, kan fastighetsteknikerna nu planera sin dag på ett helt annat sätt en tidigare – tack vare webben i mobilen.

Företagsinformation:
Higabgruppen är ett kommunalt fastighetsbolag i Göteborg som äger, hyr ut och förvaltar olika kända byggnader. Man kan säga att det är ”Göteborgarnas egna fastigheter” som förvaltas till exempel Operan, Konserthuset, Ullevi, Stora Saluhallen med flera.
www.higab.se

Bilder från projektet:
Kontakt
Om du vill veta mer om det här projektet, har idéer hur du kan använda webben i mobilen eller liknande så kontakta gärna:
Lars Andersson,
lars.andersson@skapa.se
Telefon: 031 30 111 53

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *