Effektiv IT-samordning med app för Skanska

I den förra App to Date-artikeln som blev mycket populär satte jag mig ner tillsammans med två kollegor, för att definiera deras och Skapas syn på appar. Vi kom fram till att liksom vid all annan företagskommunikation är det viktigt med en stadig grund, tydligt definierade syften och målgrupper då man vill skapa ett framgångsrikt koncept. Så även när man talar om appar. Läs artikeln här.

Jag dröjer jag mig nu kvar på Skapa. Återigen vänder jag mig till vår systemutvecklare Jimmy och även kollegan Joel, för att få en premiär beskrivning av Skapas senaste app-case för inga mindre än Skanska.

Ett samarbete mellan Skapa och Skanska IT

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med cirka 3000 projekt varje år, vilka involverar cirka 6500 datorer. Företaget är verksamt inom bland annat hus- och anläggningssektorn med uppdrag hos såväl företag som myndigheter och har flera dotterbolag.

Efter ett tidigare framgångsrikt samarbete med Skanska fick vi ytterligare en förfrågan att tillsammans med dem utveckla en app, för att underlätta samordningen av datorer i olika projekt. Resultatet blev appen IT-sam och syftar i första hand till att underlätta hanteringen av datorer på fältet för Skanskas IT-samordnare.

Enkel funktion för användarvänlighet

Berätta om appen och dess funktioner, ber jag.

Jimmy är först att svara: Appens funktion är i grund och botten väldigt enkel och består av två delar. Dels en streckkodsläsaren, dels en sökfunktion.

Han plockar upp sin egen telefon, klickar upp appen för att visa mig och fortsätter: Streckkodsläsaren, som fungerar via mobilens kamera, kan läsa av datorernas serienummer och underlättar registreringen och identifieringen. Sökfunktionen gör det möjligt för IT-samordnarna att på fältet söka och filtrera information, för att snabbt kunna lokalisera, samordna och omfördela datorerna på ett effektivt sätt.

De kan till exempel söka efter datorer av en särskild modell, med en särskild brukare eller upptäcka datorer som inte används och omfördela dom.

Hur har samordningen skett tidigare?

Tidigare har koordineringen skett med hjälp av stationära datorer och streckkodsläsare, vilket förstås varit mindre flexibelt. Nu med den nya appen har IT-samordnarna möjlighet att från fältet samordna datorerna.

Vilka förhoppningar för appen har du som utvecklare? Jag vänder mig till Joel.

Parallellt med appen har vi ju även utvecklat systemet för hantering i traditionell webb-vy. Appen skulle kunna ses som en förlängning av webbapplikationen, som fyller en funktion främst ute på fältet. Naturligtvis är förhoppningen att detta system i både webb- och mobil vy ska kunna ersätta och underlätta Skanskas totala IT-samordning, som i dagsläget består av flera olika system.

Det kommer bli riktigt spännande att höra vad IT-samordnarna  själva tycker om appen om några månader, när de väl kommit in i systemet.

Framtidens teknik

Jag antecknar och förbryllas en stund över vilka fantastiska lösningar man faktiskt kan skapa med en mobiltelefon och alla dess funktioner idag. Känner mig gammal, trots mina knappa 23 år.

Jag minns en artikel jag läste, som benämnde just den här typen av kamera-sök-funktioner som “framtidens informationskälla”. Jag funderar på om herrarna mittemot mig, Skapas duktiga systemutvecklare, inser sin roll. Om de inser att de befinner sig i förgrunden av vad någon alltså kallar för “framtiden”?

Förmodligen inte. Förmodligen ser de bara behovet och en, i allra högsta grad innovativ, lösning.

Söker du också en flexibel lösning i form av en app eller ett funktionellt system? Slå en signal till Joel Lundh:031-30 111 59 eller Erik Ekholm: 031-30 111 51 så berättar de mer.

  • Webbredaktör

Caisa Lintunen arbetade hos Skapa som webbredaktör en tid, hon har nu slutat hos oss men hennes artiklar finns fortfarande kvar att läsa på vår sajt. Vill du komma i kontakt med någon på Skapa klicka här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *