Effekter av Content Marketing

Det talas mycket om Content Marketing och det gamla uttrycket Content is King är kanske mer aktuellt än någonsin. Även om det är förbättrad synlighet på Google man eftersträvar så finns det flera andra positiva effekter och möjligheter som uppstår.

Google-resultat som lockar fler potentiella kunder

Det som är det primära målet för de som börjar arbeta med Content Marketing, är självklart att locka fler relevanta intressenter från Google. Fler resultat med bättre ranking, ger fler besök vilket i sin tur stärker varumärket och bäddar för fler potentiella kunder. I vissa branscher där e-handel fungerar bra är målet såklart direkta ökningar i försäljningen online, medan i övriga branscher siktar man på att skapa intresse och bädda för försäljning. Kombinerar man Content Marketing med e-postmarknadsföring och sociala medier kan man även få in fler relevanta leads.

Är man i en smal bransch inom B2B så kan fler relevanta besök som stannar längre och läser fler sidor, vara en bättre målbild än en gigantisk ökning av antalet besökare.

Läste på mobilen

Internt fokus på externt intresse

När man i samband med Content Marketing-arbetet börjar tänka på marknadsföringen som en publicist, med ett stort fokus på vad som intresserar målgruppen, får man också ett starkare fokus på det externa intresset. Självklart finns det inte ett enda företag som inte säger att de har kundfokus, men likväl så blir det ofta tydligt att det interna synsättet på produkter och organisation ofta påverkar kommunikationen utåt även när det är irrelevant för målgruppen. Får man många medarbetare att engagera sig och bli involverade med uppslag och underlag till artiklar så blir även de påminda om vikten av att tänka på att all kommunikation bör vara inriktad på vad som intresserar målgruppen.

Content Marketing ger ett kommunikationsflöde

Många företag upplever att rena nyheter som är av intresse sällan dyker upp. De som försökt sig på att skapa nyhetsbrev eller kundtidningar har ofta upplevt det som mycket jobb och svårt att upprätthålla någon större regelbundenhet över längre tid eftersom det är svårt att veta när nyheterna ska dyka upp. Av samma anledning har man haft svårt att regelbundet kunnat dela något intressant i sociala medier. Allt detta leder till att kunder och prospects upplever att det inte händer något och de befintliga kunderna bara besöker webbplatsen för att hämta kontaktinformation.

Men när man kör igång med Content Marketing och upprätthåller den med ett regelbundet flöde av information, skapar man material som hela tiden gör företagets webb intressant att besöka för målgruppen och materialet ger ett perfekt innehåll till nyhetsbrev och sociala medier.

Dagenefter

Marknadsföring och sälj

Om man lyckas bra med sin Content Marketing så kan det även koppla de som ansvarar för marknadsföringen och säljarna närmare varandra. När man skapar artiklar som säljarna förstår och som verkligen intresserar deras kunder och prospects, förstår de att materialet kan används i deras arbete. Det kan också lägga grunden för ett intresse hos framtida kunder som säljarna kommer i kontakt med. Arbetet med Content Marketing underlättar för säljarna vid första kontakt, då interessenten kanske redan har en grundläggande förståelse och är insatt efter att ha tagit del av materialet.

Stärkt bild av intern kompetens och ökad stolthet

En intern effekt av Content Marketing är en ökad stolthet över företaget, kollegor och kompetenser man har i organisationen. När man låter kollegor som annars inte är lika synliga, lyfts fram i artiklar, eller får lov att agera författare, så känner de sig uppmärksammade på ett positivt sätt. Det kan även locka andra att söka till ett företag där man så tydligt får lov att vara en synlig del av företagets framgång.

Långsiktiga effekter på webben

En stor fördel när man jobbar med Content Marketing i sina egna kanaler är att man bygger upp ett innehåll som kan locka till läsning lång tid framöver. En reklamkampanj är ofta fokuserad på snabba resultat under den korta tid kampanjen pågår, medan Content Marketing är fokuserad på stort resultat över lång tid. En reklamkampanj i köpta medier dör ut när man slutar betala, artiklar publicerade på den egna webben eller bloggen verkar på Google över lång tid och kostar egentligen ingenting efter att de har publicerats.

Om ni inte redan jobbar med Content Marketing fullt ut och får dessa effekter, kanske det vore intressant att träffas så vi kan diskutera hur Skapa kan hjälpa just ert företag? Har ditt företag behov att utveckla er kommunikation på webben för flera marknader och språk så kan vi på skapa hjälpa till! Kontakta gärna mig, via e-post, telefon 0709-731763 eller via någon av Skapas sociala mediekanaler till exempel Facebook, Twitter eller LinkedIn så kan vi ta ett möte och diskutera era behov.

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *