Rip off, kopia eller plagiat, ibland är det en ren tillfällighet att webbsidor, reklamannonser och andra trycksaker väldigt mycket liknar varandra. Men i vissa fall kan man inte låta bli att fundera om det inte är ett direkt plagiat av originalet man ser.

Att göra plagiat kan straffa sig dyrt… om man inte plagierar sig själv dvs.

Se hur Disney återanvänder sitt material i andra sammanhang 🙂

21 andra “rips offs” kan man beskåda här.

  • Art Director

Jag är Art Director med total fokus på online media vilket i sig innebär stor fokus på interaktion och gränssnitt. Ett intuitivt, interaktivt och snyggt gränssnitt på ett system, en applikation eller en webbsida är ofta helt avgörande för dess framgång. Oavsett vad ditt företag sysslar med så värderas det utifrån hur det presenteras, idag mer än någonsin kanske. Om inte formen ger rätt intryck eller lockar till vidare läsning letar besökare på webben vidare efter någon annan som levererar just detta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *