Designer med människan i fokus

Vi träffas en måndag morgon i ett stilla och ganska höstigt Göteborg. Det är jag, Frida Nelhans och två stora koppar kaffe, på ett i övrigt ganska tomt Starbucks. Vi ska snacka interaktionsdesign – som i sin uttalade form är ett ganska nytt område för mig personligen, men som i praktiken utgör en av Skapas stora framgångsfaktorer.

Med intresse för människa och teknik

Hon har alltid haft ett brinnande intresse för både människor och teknik, berättar Frida. Med en bakgrund inom habilitering och konst trillade hon slutligen in på en utbildning inom digitala medier. Då tekniken tog för stor plats och lämnade människan i skymundan valde Frida mitt i utbildningen att strukturera om. Hon la till interaktionsdesign och kognitionsvetenskap.

Idag arbetar hon under eget namn med just interaktionsdesign och sociala medier. Fokus lägger hon på att få ihop de två stora intressena; människan och tekniken.

Först och främst – vad är interaktionsdesign egentligen?

Min uppgift som interaktionsdesigner är att skapa en så användbar produkt som möjligt. Ofta ligger ett alltför stort fokus på beställaren och hans/hennes idé – vilket inte alltid resulterar i en produkt som är optimal för slutanvändaren. För att harmonisera företagets vision med användarens upplevelse krävs en integrerad design, som talar till med målgrupp.

Interaktionsdesign handlar kort och gott om att hitta ett samspel mellan beställare och användare.

Har du något exempel på vad som INTE är interaktionsdesign – kanske något på webben?

Man kan jämföra design med en dialog, som ju innehåller flera olika komponenter. I en dialog pratar och lyssnar man. Man läser av kroppsspråk och ton. Sen ger man respons också – i ord, ton och kroppsspråk. Det är mycket interaktivitet mellan de olika parterna.

På samma sätt ska det finnas “dialog” mellan produkt och användare. En interaktiv produkt samspelar med användaren, precis som två individer i en dialog samspelar med varandra.

Jag nickar medhållande och skänker en tanke åt Skapas egna arbetsmodeller, där just anknytningen till både kund och slutanvändare utgör en av de fundamentala delarna för att säkerställa ett bra slutresultat. Frida fortsätter:

Till exempel Facebook är inte särskilt implementerat med interaktionsdesign. Jag skulle nog säga att designen på Facebook istället mer eller mindre påtvingar användarna ett beteende. Många gånger skapar Facebook i sig irritation, snarare än förståelse och dialog mellan plattformen och användaren.

Man har helt enkelt inte frågat användarna om hur de vill ha Facebook, vilka förväntningar som finns eller vilka funktioner som är nödvändiga. Designen är inte formad utefter användaren.

Ytterligare ett exempel på vad som inte är interaktionsdesign på webben är Arbetsförmedlingens hemsida. Om jag ska lyfta fram en av flera outvecklade interaktioner här så blir det först och främst den uteblivna – och egentligen väldigt fundamentala – interaktionen att få den arbetssökande att skapa ett konto. Denna icke existerande dialog skapar fler frågor och irritation, än klarhet och riktning mot sidans mål, som ju är att ge en enkel möjlighet att hitta och söka lediga jobb.

Sen är både navigationen och omfånget text på sidan otroligt dåligt anpassade till besökaren, vilket i slutänden resulterar i en ganska icke-funktionabel sida i sin helhet.

Kan du ge något exempel bland de sociala medierna på webben där man faktiskt tillämpar interaktionsdesign?

Sociala medier som tillämpar interaktionsdesign… Hm. Det är generellt ganska svårt att hitta bra exempel tycker jag.

Men ta Twitter. Om vi återgår till den lilla delen när det kommer till själva skapandet av konton, så är man på Twitter faktiskt ganska duktig på att bjuda in nya användare att ansluta sig till Twitter.

Författarens funderingar

Jag funderar på det Frida precis har sagt och är mån om att understryka och lyfta fram hur fantastisk interaktionen och samspelet faktiskt är i de sociala medierna och på webben – mellan användarna. Själva tanken bakom hela vida webben är interaktion och återigen interaktion, både vad gäller mig som privatperson, konsument och yrkesperson.

Samtidigt kan jag fullt ut sluta upp bakom Fridas resonemang kring huruvida designen på de olika plattformarna är bristfällig i sin utformning. Plattformen i sig talar i många fall dåligt eller inte alls med sina användare, kanske främst de nya. Detta resulterar naturligtvis i både irritation och avståndstagande.

Interaktionsdesign utgör ett spännande område med många aspekter att ha i åtanke. Trots det känns tankarna bakom fenomenet som ganska självklara för mig och även kollegorna på kontoret då vi diskuterar ämnet.

Det krävs förståelse och samspel mellan beställare och användare för att skapa de bästa produkterna, svårare än så är det kanske inte. Och inte enklare heller, förstås.

Hör av dig!

Har du idéer kring ett system, en hemsida eller en annan lösning som du sitter och filar på för att förbättra din kommunikation internet och/eller externt?

Kontakta oss så kan vi snacka mer om hur vi tillsammans skapar den optimala online-kommunikationen för dig!

  • Webbredaktör

Caisa Lintunen arbetade hos Skapa som webbredaktör en tid, hon har nu slutat hos oss men hennes artiklar finns fortfarande kvar att läsa på vår sajt. Vill du komma i kontakt med någon på Skapa klicka här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *