Cookie information till dig som användare

På vår webbplasts används cookies, en cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli ganska frustrerad när du använder webben.

De cookies som vi använder oss av är så kallade tredjeparts cookies, i det här fallet rör det sig om Google Analytics. Google Analytics är ett analysverktyg som hjälper oss att förstå hur du som besökare använder vår webbplats samt hur vi kan förbättra upplevelsen för dig som besökare. Google Analytics använder i huvudsakligen cookies från vår webbplats för att rapportera om interaktioner på vår webbplats. Dessa cookies lagrar information som inte är personlig och de vidarebefordrar inte information från vår webbplats till andra domäner.
Vill du veta mer om Google Analytics och dess cookies fungerar kan du läsa mer här.

Cookie information for users

Our webbsite uses cookies, a cookie is a small piece of text sent to your browser by a website you visit. It helps the website to remember information about your visit, like your preferred language and other settings. That can make your next visit easier and the site more useful to you. Cookies play an important role. Without them, using the web would be a much more frustrating experience.

Cookies used on our webbsite is a third party cookie, in this case the third party is Google Analytics. Google Analytics is a tool for analysing users interaktion with our webbsite to gain an understanding of how to improve the user experience in the future. Google Analytics mainly uses first-party cookies to report on visitor interactions on our website. These cookies are used to store non-personally identifiable information. Browsers do not share first-party cookies across domains.
If you want to find out more about Google Analytics and their use of cookies, head to their website.