Online Strategi

Vad är syftet med er digitala närvaro? Vilka mål vill ni uppnå med er kommunikation? Närvaro på nätet kräver tydliga strategier och riktlinjer. Genom nuläges- och behovsanalyser samt workshops definierar vi en plattform för er digitala kommunikations strategi. Vi tar fram vision, mätbara mål och riktlinjer för er digitala närvaro och hjälper er med hur ni ska använda strategin på ett effektivt sätt för att skapa resultat.

Copywriting

Hur ofta händer det att något nytt publiceras på er webbplats? Som är intressant för era kunder? Det är långt ifrån alla som känner sig som författare men har mycket kunskap som är intressant för era kunder och prospects. I trimmade organisationer med fokus på kärnaffären finns inte tid för skapande av innehåll. Dessutom behöver man ha god kännedom om hur man skriver för att det skall funka optimalt online. Skapa hjälper er skapa en content strategi, planera in en redaktionell plan, skriva artiklar för webben baserat på intervjuer och underlag samt driva ett regelbundet arbete med Content Marketing.
Se några exempel på artiklar producerade av Skapa.

Video & Foto

Finns det något i ert erbjudande som skulle kunna presenteras bättre med video? Kanske av en av era kunder? Och har ni bara trötta utnötta bilder i er bildbank? Ett kundcase behöver inte innebära en omfattande och kostsam reklamfilmsproduktion, skall det vara trovärdigt skall det snarast ge en dokumentär och ärlig känsla. Publicerad på YouTube på rätt sätt och inbaka i en relevant artikel ger det ett oerhört starkt genomslag. En uppsättning nya foton kommer också signalera aktualitet och underlättar för såväl Content Marketing som Sociala Medier.
Se några exempel på videos producerade av Skapa

Optimal Publicering

Hur väl syns ni på webben? Får det ni publicerar bästa tänkbara genomslag? Era potentiella kunder är ute på nätet och söker efter produkter, tjänster och kunskap som de kan basera sina val på. Får inte era sidor hög rankning hos Google syns ni inte alls. Vi hjälper er att få genomslag på nätet genom att säkerställa att sidan och dess innehåll är uppbyggd på rätt sätt. Detta publiceras samordnat i flera kanaler för optimal effekt och ger effekt i såväl Sociala Medier som på Google.

Sociala Medier

Hur förvaltar och utvecklar ni ert varumärke i Sociala medier? Förser ni era målgrupper med intressanta tips i de kanaler de använder i Sociala Medier? Med ett starkt Content Marketing arbete i grunden är förutsättningarna att lyckas stärka varumärke och locka presumtiva kunder via Sociala Medier starkare än någonsin. Vi på Skapa kan hjälpa er med att lyckas med era Sociala Medier!

Statistik & Uppföljning

Hur bra genomslag och effekt fick den senaste sidan eller artikeln ni publicerade? Hur mycket buzz har det varit på er Facebook sida senaste månaden? För att kunna utveckla sin kommunikation på bästa sätt måste man följa hur den tas emot. Vet man vad engagerat besökare mest och minst kan man analysera varför och agera för att skapa mer innehåll som lockar prospects och kunder. Det handlar om mer än att bara se på antalet besök på månaden, det handlar om att identifiera kvalité på olika vis och trafikflöden.

Läs om hur vi jobbar med med webbutveckling och interaktiv design