Content Marketing – innehåll som skapar värde

Med innehållsmarknadsföring/content marketing skapar man och distribuerar relevant och värdefullt innehåll som attraherar och engagerar väldefinierade målgrupper. De känner ett större förtroende för ert företag, ert erbjudande och er förmåga att möta målgruppens utmaningar.

Innehållsmarknadsföringen bidrar både till att attrahera nya kunder och till att bygga lojalitet med befintliga kunder. För befintliga kunder kan det handla om att de tar del av relevant innehåll som skapar merförsäljning genom att de lär sig mer om ert erbjudande och handlar mer eller dyrare produkter/tjänster än vad de har gjort tidigare.

Med väl genomförd innehållsmarknadsföring ökar varumärkespreferensen och kunden blir mindre benägen att förhandla kring pris.
Inom business-to-business där det ofta handlar om att locka till sig enstaka personer eller smala målgrupper, så är content marketing ett sätt att nå ut till dem och bygga lojalitet genom att förse dem med värdefull information.

Sex viktiga komponenter i innehållsmarknadsföringen är:

  1. Kunskapsinnehavare – innehållsleverantörer som har kunskap som kunderna efterfrågar. Det kan vara produktchefer, produktutvecklare, säljare, support-personal, servicetekniker, dvs. de roller som möter kunderna och som känner till kundernas utmaningar och som har attraktiv kunskap och erfarenhet. Men även kunder kan bjuda på relevant innehåll som kundvittnen i artiklar eller videos.
  2. Innehållsskapare som förstår att forma innehåll som når ut till målgrupperna. Innehållet måste vara lätt att ta till sig både för målgrupperna och för Google. En duktig skribent kan skapa bra innehåll utifrån intervjuer, presentationer, rapporter och råmaterial från kunskapsinnehavarna. Här är även video, foton och illustrationer viktiga.
  3. Egna kanaler. Eftersom innehållet ska vara fördjupande och leda till att målgrupperna blir välinformerade behövs eget ägt utrymme (att köpa utrymme är inte praktiskt) oftast i form av en egen kunskapsblogg och egnal sociala medie-kanaler.
  4. Sociala medier. YouTube är en självklar del om en del av innehållet är video-baserat. Men även kanaler som Facebook, LinkedIn, Twitter och Pinterest kan vara aktuella inom B2B för att synliggöra materialet så att dina målgrupper hittar det och engagerar sig (och därmed bidrar till spridningen av det).
  5. Redaktionell plan. Utan en plan att följa, blir det svårt att hålla uppe det planerade tempot kring innehållsskapandet. För att kunskapsinnehavarna ska leverera i tid, måste det finnas en tydlig plan som är förankrad med alla inblandade.
  6. Innehållsstrategi. Strategin måste tydligt peka ut målet, målgrupperna, marknaderna, resurserna som behövs, etc. En tydlig innehållsstrategi är avgörande för en framgångsrik innehållsmarknadsföring.

Ibland kan Kunskapsinnehavaren och Innehållsskaparen vara samma person, men oftast är det inte så. Till exempel kan Innehållsskaparen skapa en lättläst artikel utifrån en teknisk specifikation och en intervju, på ett lättläst och attraktivt sätt, som exempelvis en tekniker eller en säljare kan ha svårt att göra.

I traditionell marknadsföring köper man reklam och media. Merparten av budgeten går då oftast till placeringen. Värdet försvinner fort när den köpta platsen försvinner. Med innehållsmarknadsföring investerar man i ett innehåll som är relevant och som oftast ger nytta över lång tid. Kostnaderna för publiceringen av innehållet i de egna kanalerna är minimala.

För marknadsföring av produkter och tjänster där det krävs en förtroendeuppbyggnad för att attrahera, behålla och utveckla kunder, tycker vi att innehållsmarknadsföring är det bästa valet.

Hör gärna av er om ni vill ta ett snack om vad innehållsmarknadsföring kan betyda för er – till Erik Ekholm, erik.ekholm@skapa.se, tel 031-3011151.

  • CEO

Jag brinner för content marketing och vad det kan göra för våra kunder - speciellt inom B2B-marknadsföring. Sedan är det även grymt spännande att få använda de senaste trenderna och teknikerna för att ta fram verksamhetsnära applikationer och tjänster som löser våra kunders problem och behov. Det som jag tycker är roligast är att leverera till våra kunder och få höra att de är supernöjda och har fått mycket nytta av det vi gjort. Den känslan strävar vi efter vid varje leverans. 0705-53 21 32 | erik.ekholm@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *