Content Marketing┃Så skapar du innehåll som dina kunder vill läsa

Content Marketing är viktigare än någonsin. Inte bara köpprocessen inom B2B har förändrats, utan också köparen. Borta är de dagar då försäljare aktivt försökte sälja till nya kunder genom så kallad Interruption Marketing – oavsett målgruppens intresse eller behov. Här kommer några tips på hur du skapar innehåll som dina kunder vill läsa.

Köpprocessen sker allt mer på köparens villkor – och börjar ofta via Google

I dag använder vi i stor utsträckning Google för att samla in information och kunskap om en produkt, tjänst eller ett företag innan vi bestämmer oss för att köpa. Många använder sociala medier för att få tips från både vänner och experter om sådant vi är intresserade av. Köpprocessen sker alltså oftare på köparens villkor, inte säljarens. Då gäller det att synas bland konkurrenter med ett intressant innehåll som möter målgruppens behov.

Men först av allt – vad är Content Marketing?

Content Marketing handlar om att skapa innehåll med syftet att lösa problem hos målgruppen. För att innehållet du delar med dig av ska göra så stor nytta som möjligt för din målgrupp finns tre saker du bör ta hänsyn till.

3 saker att ta hänsyn till när du skapar innehåll för webben:

  • Innehållet ska möta målgruppens behov, utmaningar och intressen.
  • Innehållet ska vara skrivet på ett sätt som gör att dina kunder vill läsa.
  • Innehållet ska synas på Google och där målgruppen finns.

Lyckas du med detta har du skapat ett innehåll som inte bara 1) löser problem eller tillgodoser behov hos din målgrupp, 2) väcker intresse, och 3) når ut till din målgrupp – du stärker dessutom ditt varumärke på marknaden. Plötsligt har chansen att potentiella kunder väljer dig framför konkurrenter ökat markant.

Hur skapar man då ett innehåll som möter målgruppens behov? Hur ska man skriva för att få sina kunder att läsa? Hur får man målgruppen att hitta till innehållet?

Tips på hur du skapar innehåll som dina kunder vill läsa

Skriv om sådant som är relevant för din målgrupp

Generiskt innehåll som inte är relevant för din målgrupp, kommer varken att läsas eller uppskattas av dina kunder. Skriv istället om sådant som intresserar, inspirerar och kommer till nytta för din målgrupp. Då är chansen också större att kunderna återvänder och vill läsa mer.

Skriv inte reklamtexter

Som företag möter du dina köpare tidigare i köpprocessen än någonsin; på Internet och i sociala medier. En av utmaningarna med Content Marketing är att undvika att sälja i ett tidigt skede då köparen inte är redo. Många är dessutom “allergiska” mot reklam och slutar läsa när de inser att någon vill sälja. Dela i stället med dig av företagets kunskap, erfarenhet och händelser.

Se till att dina texter är välskriven

Den som är slarvig med språket anses också vara slarvig med fakta. Texter som är dåligt skrivna ger inte bara dåliga resultat, de kan också skada företagets rykte. Målgruppens förtroende minskar, irritationen ökar och det tar längre tid att läsa texten. Se därför till att dina texter håller måtten, både grammatisk och innehållsmässigt, och att texten presenteras på ett tankeväckande sätt.

Tala inte till bönder på bönders vis

Bara för att din målgrupp består av exempelvis en grupp tekniker som håller på med tekniskt avancerade lösningar, innebär det inte att de vill läsa tekniskt avancerade texter. Skriv istället så enkelt och tydligt som möjligt för att nå ut med ditt budskap till din målgrupp.

Se till att innehållet är trovärdigt

Dina texter bör vara baserade på sanningar som går att bevisa, antingen genom undersökningar, statistik eller referenser. Dina texter bör ha en tydlig avsändare och läsarna bör enkelt kunna hitta källorna till den information du delar med dig av.

Skriv om sådant som är relevant för ditt företag

Om det innehåll du skapar inte stöder ditt företags affärsmål, kan arbetet ses som slöseri med resurser. Håll affärsmålet i åtanke när du skapar innehåll. Den tid, kraft och de pengar du lägger ner på att skapa ett bra innehåll för din målgrupp, ska också generera nytta för ditt företag, och stärka ditt varumärke på marknaden.

Har du frågor om Content Marketing?

Om du har frågor om Content Marketing eller vill veta mer om hur man skapar ett riktigt bra innehåll online, hör gärna av dig till mig. Du kan också läsa mer på Skapas webbplats – eller kom över på en kopp!

Intresserad av liknande ämnen? Läs även Så får du fler kunder att hitta till din hemsida.

  • Copywriter

Ett riktigt bra text berör människor och får dem att agera. Som copywriter hjälper jag er ta fram ett relevant innehåll, synliggöra det i digitala medier och väcka känslor hos er målgrupp. Med ett brinnande intresse för språk, kommunikation och reklam ser jag fram emot att hjälpa er nå ut med ert budskap.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *