Behövs SEO 2014?

Har tiden kommit ikapp arbetet med sökmotorsoptimering, Search Engine Optimization? Behövs SEO på en webbplats 2014 eller är det helt förpassat till det förgångna?

Behövs SEO-anpassning av CMS system?

Allt fler Content Management System för administration av webbsidor uppfyller de krav man kan ställa på det tekniska ur SEO-perspektiv och innehåller dessutom ofta verktyg som hjälper dig att optimera innehållet ytterligare.

Behövs omfattande kunskap om SEO?

Du behöver kanske inte kunna så mycket om tekniken i ditt CMS för att lyckas. Men att förstå vad som kan attrahera Google och andra sökmotorer kan vara avgörande för att uppnå det resultat du har satt som mål. Utmaningen är kanske att förstå vilka förändringar från Google som kommer eftersom det är föränderligt, hur det påverkar och hur snart de kommer slå igenom.

Behövs SEO efter Googles förändringar?

Under flera år har Google varnat att länkar kommer betyda mindre för pagerank* i framtiden, vilket successivt märkts av. Man har även sagt att nyckelordsmetodiken kommer ersättas av semantisk sök som handlar om att hantera naturliga mänskliga frågeställningar. I och med att senaste versionen av sökmotorn, Hummingbird, släppts verkar semantisk sök ha en allt större genomslag och det påverkar hur man optimerar för bästa sökresultat.

Bearbeta gammalt material – eller skapa nytt?

Traditionell SEO har ofta handlat om att skruva på gammalt material för att göra det mer attraktivt för Google. Men hur bra blir en befintlig text som skruvats på för detta syfte? Sannolikt blir texter betydligt bättre om de från början är skrivna med kunskap om hur Google fungerar och hur målgruppen tänker.

Betyder det att man inte behöver tänka på SEO längre?

Det kan vara lätt att dra en sådan, felaktig, slutsats. Inte minst med tanke på att semantisk sök ska sträva efter att ge svar på frågor så som vi oftast ställer dem istället för att utgå från nyckelord. Men vill man få bästa tänkbara resultat behöver man fortfarande ändå förstå hur Google fungerar, vad som ger resultat på sökningar och hur man på olika sätt kan attrahera sökmotorer och i sista ändan de som söker.

Vi på Skapa följer så klart hur Google förändras med tiden, de senaste rönen om hur man på bästa sätt lyckas positionera sina sidor på Google och framför allt hur man skapar innehåll som ger resultat.

Hur arbetar ni med SEO och Content idag? Vill ni träffas för att diskutera hur ni kan nå bättre resultat? Kontakta gärna oss för ett betydelsefullt möte!

*Pagerank = Hur högt en specifik sida listas i ett sökresultat

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *