Bättre översikt på Twitter med TweetDeck

Har du liksom vi flera hundra nya tweets att hålla koll på varje dag och svårt att få en god överblick över ditt totala Twitter-innehåll? Då kan applikationen TweetDeck vara till god hjälp. Den ger dig möjlighet att dela upp ditt flöde i mindre segment och på så vis få koll på de mest relevanta bitarna.
1. Börja med att dela in de du följer på Twitter i olika listor, till exempel: Vänner, Affärsbekanta och Samarbetspartners. Du väljer själv om du vill göra listorna synliga för allmänheten, eller om du vill hålla dem privata.

2. Koppla samman ditt Twitter-konto med TweetDeck och logga in.

3. Klicka på Add Column > Lists och välj sedan vilka av dina listor som ska visas på ditt TweetDeck. Naturligtvis går det att plocka bort och ordna om bland listorna även senare.

4. De listor du valt hamnar nu under egna kolumner och skapar egna flöden på ditt TweetDeck. Det ger dig möjligheten att i olika situationer överblicka och fokusera på de segment som är mest relevanta för stunden.

Lätt som en plätt!

  • Webbredaktör

Caisa Lintunen arbetade hos Skapa som webbredaktör en tid, hon har nu slutat hos oss men hennes artiklar finns fortfarande kvar att läsa på vår sajt. Vill du komma i kontakt med någon på Skapa klicka här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *