Effekter av Content Marketing

Effekter av Content Marketing

Lars Andersson 21 januari 2016

Det talas mycket om Content Marketing och även om det är förbättrad synlighet på Google man eftersträvar så finns det även flera andra positiva effekter och möjligheter som uppstår.

Webbplatser på flera marknader och språk

Webbplatser på flera marknader och språk

Lars Andersson 10 december 2015

När företag kommit så långt att man bestämt sig för vilka språk man vill jobba med så uppstår ofta frågor om domän eller underkataloger, men frågan är om det är en språkversion eller en webbplats för verksamhet i ett visst land det handlar om.

Marknadsföring online på flera språk

Marknadsföring online på flera språk

Lars Andersson 1 december 2015

Företag med en utbredd internationell verksamhet, via marknadsbolag eller återförsäljarnät, ställer ibland frågor gällande hur man skall hantera språk och webbar för de olika marknaderna på bästa sätt online. Det finns egentligen ett enkelt svar

E-mail Marketing Revival!

E-mail Marketing Revival!

Lars Andersson 11 november 2015

E-post kan vara en nyckel till att kunna nå ut till framtidens kunder. När användandet av sk smartphones exploderade för ett antal år sedan ökade den ständiga accessen till din e-post. Tillsammans med en kontinuerlig Content Marketing ger den fina möjligheter för företag att nå nya kunder.

Behövs SEO 2014?

Behövs SEO 2014?

Lars Andersson 27 februari 2014

Har tiden kommit ikapp arbetet med sökmotorsoptimering, Search Engine Optimization? Behövs SEO på en webbplats 2014 eller är det helt…

Varumärket i tiden

Varumärket i tiden

Lars Andersson 27 augusti 2013

Om du jobbar med marknadsföring och försäljning har du säkert upplevt de stora förändringarna som skett senaste 10-15 åren inom…