Tar även er marknadskommunikation semester?

Tar även er marknadskommunikation semester?

Lars Andersson 11 juli 2016

Nu är det dags för semester i Sverige och många spurtar för att hinna få så mycket som möjligt klart inför sommar och ledighet. Men då vi jobbar alltmer gränslöst och internationellt så får man fråga sig om alla kunder, prospects och partners har semester samtidigt?

Effekter av Content Marketing

Effekter av Content Marketing

Lars Andersson 21 januari 2016

Det talas mycket om Content Marketing och även om det är förbättrad synlighet på Google man eftersträvar så finns det även flera andra positiva effekter och möjligheter som uppstår.

Webbplatser på flera marknader och språk

Webbplatser på flera marknader och språk

Lars Andersson 10 december 2015

När företag kommit så långt att man bestämt sig för vilka språk man vill jobba med så uppstår ofta frågor om domän eller underkataloger, men frågan är om det är en språkversion eller en webbplats för verksamhet i ett visst land det handlar om.

Marknadsföring online på flera språk

Marknadsföring online på flera språk

Lars Andersson 1 december 2015

Företag med en utbredd internationell verksamhet, via marknadsbolag eller återförsäljarnät, ställer ibland frågor gällande hur man skall hantera språk och webbar för de olika marknaderna på bästa sätt online. Det finns egentligen ett enkelt svar