Att vara personlig – kryddan som ger effekt på  marknadskommunikation

Ni känner säkert igen det typiska filmcitatet “It’s not personal, it’s business”. När det gäller marknadskommunikation så är det snarare “Unless it’s personal, there’s no business”.

Vi blir allt mer tveksamma till anonyma varumärken och paketerade tillrättalagda budskap i reklam. Som konsumenter vill vi ha trovärdiga personliga relationer när vi skall köpa en produkt eller tjänst. Det gäller idag minst lika mycket inom B2B som B2C.

Personlig relation med god kunskap säljer

Fråga en säljare på ett företag om vad som ger affärer och han/hon kommer med sannolikhet nämna såväl kunskap om det som säljs och relationer med kunderna. Jag söker själv ofta säljarens personliga preferens och argument kring produkten eller tjänsten, inte för att jag alltid väljer att följa dessa, men det brukar visa på engagemang och inte sällan får man lite oväntade råd och tips som de kanske inte hade levererat annars.

Reklam, nej tack!

Kanske beror det på att vi drunknat i opersonlig och oengagerad reklam som spammat såväl vår e-post som brevlådan hemma. Är det inte lite talande med antalet brevlådor med texten “reklam nej tack”? Kanske kan även behovet av någon typ av personligt utbyte, även när man inte ses, ökat på grund av allt fler tjänster och produkter köps framför dator istället för inför en annan människa?

Att ens omnämna Sociala Medier som just Sociala känns lite mossigt på något sätt. Både Facebook, LinkedIn och Twitter har funnits i över 10 år och känns naturliga och självklara som kommunikationsplattformar. Men deras framgång och ställning idag pekar tydligt på ett behov att försöka vara personliga även när man inte kan ses.

Visa-personlighet-online

Dölj inte det personliga online – vi vill se vem vi har utbyte med!

Det är därför klokt av företag att låta de anställda synas och inte döljas bakom ett anonymt företagsnamn.

Vi på Skapa rekommenderar företag att lyfta fram de som skriver artiklar på företagets bloggar. Det blir personligare, intressantare och mer trovärdigt. Dessutom blir det employer branding, något som skapar stolthet för den anställde i frågan och dessutom kan locka andra att söka sig till företaget.

Sociala Medier fungerar inte anonymt

Ännu viktigare blir det för företag som vill få nytta av Sociala Medier. Endast mycket starka B2C-varumärken får följare trots att deras uppdateringar framstår som opersonliga och enkelriktade. För de allra flesta kan bästa intresse, engagemang och därmed resultat nås om det är tydligt vem som skriver. Till exempel kan varje uppdatering avslutas med ett namn på den som uppdaterar, eller den som står bakom själva innehållet i uppdateringen om det är en annan person. Skulle man dessutom via video eller foto visa kunder, partners och/eller företagets anställda så ökar genomslaget ännu mer. Vi har hjälpt många kunder genom åren och det är alltid tydligt att de mest lyckade uppdateringarna på kundernas Sociala Medier är just personliga. De får mer likes, kommentarer och delningar än övriga uppdateringar. Skulle själva texten dessutom beskriva något mer personligt engagemang så ger det bättre socialt engagemang bland följare – och ännu bättre resultat.

Visa-din-personlighet-online

Syns personerna bakom ert varumärke?

Hur gör ditt företag? Syns det vem som skriver artiklar och texter på era webbsidor? Finns det personligt engagemang bakom texterna? Framgår det vem som uppdaterar era Sociala Medier? Har ni provat att göra era uppdateringar mer personliga och personligt engagerande?

Vill ni få hjälp med hur ni skall lyckas skapa innehåll som engagerar på er webbplats, blogg och Sociala Medier? Kontakta mig så kan vi ses under ett personligt möte, förstås, och diskutera vad ni vill göra, så kan jag berätta hur vi på Skapa jobbar och vad vi kan hjälpa er med. Ni kan välja själva att kontakta mig via e-post, telefon 0709-731763 eller via någon av Skapas sociala mediekanaler till exempel Facebook, Twitter eller LinkedIn

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *