Microsoft släppte nyligen ett intressant tillägg till IIS 7  (Internet Information Server).  Search Engine Optimization (SEO) Toolkit innehåller tre sökmotorrelaterade moduler till IIS 7.

Två av modulerna är verktyg för att redigera  sitemap och robots information, den tredje och mest kraftfulla modulen heter Site Analysis som söker igenom en webbplats och ger tips om hur sökbarheten kan förbättras ur ett tekniskt perspektiv. Den kollar också på prestanta och till viss del innehåll.

Dessa verktyg är inte bara värdefullt vid utveckling av en webbsite utan kan givetvis användas för att analysera befintliga webbplatser för att se vilka förbättringar som kan göras.

Man skapar en ny analys genom att ange adressen på den webbplats man vill undersöka. SEO toolkit söker sedan igenom hela eller delar av webbplatsen och analyserar sidorna. Resultatet sammanställs sedan i en rapport med fyra olika sektioner, “Violations”, “Content”, “Performance” och “Links”

Sektionen “Violations” är mest intressant om man vill se hur sidorna är uppbyggda ur ett tekniskt perspektiv och visar de brister och åtgärder som kan göras för att förbättra sökbarheten. Ex. att meta description, title eller h1 tagg saknas.

seo-violations1

I sektionen “Content” hittar man information om ex. brutna länkar, stora filer, http felmeddelanden.

seo-content

Om man vill få en översikt över prestandan på webbplatsen så kikar man i sektionen “Performance”. Här kan man se hur lång tid varje enskild sida tar att ladda eller få ett medelvärde för webbplatsen.

seo-performance

Under “Links” kan man bland annat se vilka sidor som har flest ut- repektive in- länkar.

seo-links

Läs mer om SEO toolkit här https://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2009/06/03/iis-search-engine-optimization-toolkit.aspx eller kontakta oss för mer information.

 

 

  • Solution Architect

Jag tycker det är både intressant och roligt att få lov att bena ut det bästa sättet att bygga ett system för att uppnå den bästa affärsnyttan, mest stabila och skalbara lösningen utifrån kundens behov och budget. Även om teknik och programmering upptar mycket av min arbetstid är det viktigt för mig att de val man gör alltid utgår från hur systemet skall användas och fungera, inte tvärtom.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *