Bounce rate – Vilket värde har det i Google Analytics?

Bounce rate – Vilket värde har det i Google Analytics?

Bounce rate, eller avvisningsfrekvens, är ett viktigt mätetal för att värdera besökstrafiken till en webbplats. Men hur definierar Google Analytics ett bounce-besök? Hur slår det mot en blogg jämfört med en vanlig webbplats? Dessa är några av frågorna jag ska försöka reda ut här.

Kundartiklar

Artiklar för kunder och Google - Content marketing När man vill locka till sig kunderna…
Okända faktorer vid online marknadsföring

Okända faktorer vid online marknadsföring

I tips om marknadsföring online påpekas ofta, helt riktigt, att man skall följa upp resultat. Det finns dock okända faktorer som man lätt glömmer som kan vara värdefullt att ha i åtanke.