3 anledningar till att ta hjälp med er industriella content marketing

Allt fler B2B-företag inom industrisektorn ser värdet i att dela med sig av kunskap och erfarenhet till kunderna. Men att nå ut med ett tekniskt och informationstätt innehåll på ett tydligt och lättillgängligt sätt kan vara en utmaning. I denna artikeln beskriver jag tre anledningar till varför det är värdefullt att ta hjälp med er industriella content marketing.

1. Innehåll som förmedlar både er kompetens och nyttan för kunden

Ert företag har mängder av erfarenhet och djupgående kunskap inom organisationen. Att förmedla det till kunderna stärker varumärket och bilden av er som kunskapsbärare. Det skapar också förtroende hos er målgrupp när ni ger exempel på hur ni arbetar, vilka kunder ni arbetar med och på vilka sätt ni hjälper dem.

Oavsett om ni arbetar med medicinteknik, marin teknik, automation, transport eller logistik så är kunskapen hos den enskilde medarbetaren ofta specifik, avancerad och teknisk. Men företagets kunder är nödvändigtvis inte lika insatta i området. Det är oftast inte de tekniska delarna i sig som är intressant för kunden, utan nyttan och värdet som en viss teknik eller process bidrar till. Medarbetaren med spetskunskapen kan ha svårt att förenkla den vilket gör att kunden i sin tur har svårt att se värdet med det som beskrivs. En extern aktör som arbetar med industriell Content Marketing kan se till bådas perspektiv. Detta gör det möjligt att skapa innehåll där företagets kompetens kommer fram på ett koncist sätt och som samtidigt pratar kundens språk med kundnyttan i fokus.

inside factory

2. Innehåll enligt konstens alla regler och kanaler

Att jobba med Content Marketing och skapa matnyttigt innehåll som tilltalar en specifik målgrupp innefattar många aspekter. Först och främst handlar det om att skriva professionella och läsvärda texter med ett tydligt syfte. Därtill ska texten gärna anpassas till olika format och kanaler, exempelvis för sociala medier, för att kunna nyttjas på bästa sätt. Att skriva några väl valda ord på Facebook eller Twitter kan vara utmanade, särskilt om det handlar om att informera om ett avancerat ämne som ofta är fallet i den industriella sektorn. Här finns det ett värde i att ta hjälp utifrån med Content Marketing. Någon som ser på informationen med nya ögon och som dessutom har kunskap i hur ni bäst formar ert innehåll för webben. Detta gör det enklare att skala ner och upp information till att passa olika plattformar och samtidigt behålla det viktigaste.

phone

3. Innehåll som faktiskt blir av

Arbetsuppgifter som har med den egna organisationen att göra har en tendens att bortprioriteras i förhållande till arbete för kunder. Detta är på ett sätt helt i sin ordning men eftersom Content Marketing är ett långsiktigt arbete så är kontinuiteten viktig. För att bygga relation och förtroende hos era kunder så behöver innehåll publiceras och uppdateras ofta på webbplats och sociala kanaler. Då skapar ni förutsättningar för att hålla interaktion och engagemang igång och chansen är större att kunden läser nytt innehåll som ni sprider. Att ta in extern hjälp för er Content Marketing är ett sätt att prioritera att värdefullt innehåll skapas och delas regelbundet och att ni kan fokusera på annat i verksamheten!  

Vi på Skapa gillar att jobba med industriell Content Marketing, här hittar du exempel på artiklar vi skrivit för våra industriella kunder. Tveka inte att höra av dig till mig eller mina kollegor om du upplever att ni behöver stöd i ert arbete med att skapa värdefullt innehåll av kunskapen i er organisation!

  • Copywriter

Jag är övertygad om att väl valda ord kan påverka mycket till det bättre. Ord som skapar engagemang, förståelse och handling hos den som läser. Som copywriter hjälper jag er att skapa innehåll med eran röst, med budskap som möter målgruppens behov och gör nytta- både för er och för era kunder.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *